Jan Göransson
ordförande

Hans Ohlon
vice ordförande

Berit Karlsson
kassör

Jonas Pedersen Hardebrant
sekreterare

Leila Sturell
katalogansvarig

Ann-Louice Dahlgren
PR – och kommunikation

Lisa Widén
Medieansvarig

Boel Johnsson
festkommitté

Markus Blomfeldt
festkommitté

Lisa Wacklin
festkommitté

Annonser